Unilogin

Unilogin er et webbaseret digitalt id for elever, forældre, og medarbejdere på institutioner. Unilogin giver adgang til nationale tjenester og en lang række pædagogiske services for eksempel online læremidler.

Hvad er Unilogin?

Unilogin er en login-løsning, som består af et brugernavn og en adgangskode, der kan anvendes af alle børn og forældre i grundskoler og dagtilbud. Et Unilogin kan følge børn og forældre fra barnets indskrivning på dagtilbud og videre gennem hele skoleforløbet.

Et Unilogin kan benyttes af forældre til børn i nogle dagtilbud, af elever i grundskolen samt af lærere og pædagogisk personale og giver adgang til kommunikationsløsninger og en lang række pædagogiske værktøjer. 

På grundskoleområdet giver Unilogin eleverne adgang til nationale tjenester som De nationale test og Folkeskolens prøver og derudover til en lang række pædagogiske værktøjer, som skolerne anvender i forbindelse med undervisningen. Forældre kan anvende Unilogin til kommunikationsløsninger som for eksempel Aula.

En elev i grundskolen har altid et Unilogin. Også selvom elevens skole primært anvender kommunens lokale loginløsning.

Elever

Hvordan får elever i grundskolen et Unilogin?

Elever i grundskolen får oprettet sit Unilogin-brugernavn i forbindelse med skolestart. Som forælder, skal du hjælpe dit barn med at finde brugernavnet.

Første gang eleven anvender sit Unilogin, vil eleven få tildelt sin adgangskode. Elever fra 0. til 3.klasse vil få en adgangskode bestående af fire billeder, som de skal huske rækkefølgen på. Elever fra 4. klasse kan selv vælge en ny adgangskode. Koden skal fornys i 4. klasse, i 7. klasse og derefter årligt.

Glemmer en elev sin adgangskode, kan en lærer eller en forælder hjælpe med at generere en ny. Elever over 15 år kan ved hjælp af NemID eller MitID selv generere en ny adgangskode.

Elever kan se et udvalg af de tjenester, de har adgang til, ved at logge ind på

Mit Unilogin (unilogin.dk).

Her kan man også klikke sig videre til de enkelte tjenester.