Centerklasserne er fysisk placeret på Østskolen, Karise Skole.

Tilbuddet er for elever fra 0. til 10. årgang. 

Målgruppe

Målgruppen er elever med funktionsnedsættelse, der viser sig ved forskellige grader af mental retardering, forsinket kognitiv udvikling, herunder syndromer og bevægehandicap, høre- og synshandicap samt sociale og kommunikative vanskeligheder.

I relation hertil kan eleverne også have adfærdsforstyrrelser samt opmærksomhedsvanskeligheder.

Organisering

Den enkelte centerklasseelev er tilknyttet en klasse med et fast lærer- / pædagogteam. I det daglige undervises eleverne oftest på mindre hold afhængig af deres læringsforudsætninger og behov.

De fysiske rammer i Centerklasserne er tilpasset målgruppen.