Øen er fysisk placeret på Midtskolen, Sofiendalskolen.

Tilbuddet er for elever fra 0. til 9. klasse.  

Målgruppe

Målgruppen er elever med udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret og ADHD. De fleste elever har kognitive potentialer inden for almenområdet. Eleverne har en varierende grad af vanskeligheder og forskellige funktionsniveauer i forhold til sprog, kommunikation, socialt samspil og forestillingsevne. Eleverne på Øen har behov for et struktureret pædagogisk undervisningsmiljø.

Organisering

Øen er opdelt i klasser med et mindre antal elever. Undervisningen på Øen tilrettelægges efter den enkelte elevs ressourcer, udviklingstrin og særlige behov. Udover de almindelige skolefag tilbydes eleverne på Øen undervisning i socialfag.

Dagligdagen er organiseret med forudsigelighed og fast struktur. Der lægges i undervisningen vægt på visuel støtte.