Lovpligtige oplysninger

Fra april 2017 blev det lovpligtigt for alle skoler i Danmark, som den del af deres værdiregelsæt, at have en offentlig tilgængelig og beskrevet antimobbestrategi (jf. undervisningsmiljøloven §1a).

Antimobbestretegien skal sikre, at alle medarbejdere på skolen har en fælles retning, når de skal beskytte børn mod mobning.

Antimobbestrategien skal omfatte en strategi mod digital mobning.